SAL7783, Act: R°369.2 (708 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°369.2  
Act
Date: 1499-06-21

Transcription

2020-09-25 by Willy Stevens
It(em) (christ)iaen delonghe ende lijsbeth bubbelers/
sijne huysvr(ouw)[e] in p(rese)ntia hebben gekint en(de)/
geleden dat henrick de coste(re) hen met gereeden/
penni(n)gen de quib(us) sat(is) volcomelijc gelost/
en(de) afgequete(n) heeft alsulken acht rinsch g(ulden)/
te lx pl(a)c(ken) tstuc lijfpen(sien) staende ten live(n) m(er)tens/
de bubbele(re) en(de) der voirs(creven) lijsbetten sijnd(er) docht(er)/
als dierick van langrode daneel boxho(r)en/
de jonghe daneel boxho(r)en sijn vad(er) h(er) jan/
pynnock ridde(r) jan van thienen jan vand(en)/
tymple en(de) he(n)rick de coste(re) voirs(creven) den voirs(creven)/
pensionar(is) bekint hebben sculdich te zijne/
met scepen(en) brieve(n) van loven(e) d(air)op gemaicht/
int jair xiiii[c] lxxxi dece(m)bris iii Scelden(de)/
d(air)af quit promitt(entes) non alloqui sed/
war(ans) p(ro)ut Cor(am) hermeys boech(out) junii xxi/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-09 by Jos Jonckheer