SAL7783, Act: V°119.3-R°120.1 (235 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°119.3-R°120.1  
Act
Date: 1498-09-14

Transcription

2020-01-10 by Willy Stevens
It(em) es den voirs(creven) brief bekint te dier meyning(en) dat de/
voirs(creven) matheeus ende henrick ter stont nae de doot/
vanden voirs(creven) willem(me) aen alle de haeflijke goede achter/
den selve(n) willem(me) bliven(de) bove(n) alle schulden en(de) den/
voirs(creven) xxii(½) r(yns) g(ulden) die de voirs(creven) willem voir sijn/
kercken recht(en) ende spynden van broode beg(er)t gegeve(n)/
en(de) betaelt te wordden(e) die te voe(re)n sulle(n) moete(n) betaelt/
en(de) afgedaen sijn Te weten(e) aen silve(re)n werck rinte(n)/
die op borgen staen bijden voirs(screven) willem(me) vercregen/
coren beesten ende aen alle ande(re) have Behalven/
alleene huysraet ende lijfpen(sie) die volgen sal den/
liven dair die op staen sal moegen verhalen de/
voirs(creven) so(m)me ende dat die so(m)me sal volgen den voirs(creven)/
brueder ende suster kinde(re)n des voirs(creven) willems arm
//
wesende ende der aelmoessen(en) behoeven(de) ende nieman(t)/
anders oft voirde(r) Ende oft e(n)nige van dien aflivich/
wordden voir den voirs(creven) willem(me) acht(er) laten(de) wettige/
gebuerte dat de kinde(re)n van dien inde stad van hue(re)n/
ouders staen sullen en(de) dit sulle(n) de voirs(creven) matheeus/
en(de) henr(ick) van thienen moegen deylen nae hue(re)n/
goetdunckene ende nae den staet ende gelegenth(eit)/
vand(en) armoede(n) der voirs(creven) kinde(re)n des meest behoeven(de)/
Des sij geloeft sullen sijn op hue(re) conscientie niet tege(n)staen(de)/
yemants wederseggen(e) vanden ande(re)n kinde(re)n die/
de almoesen(en) niet behoeven(de) en sijn Behoudelijck ende/
in desen versien dat in alsoe verre de huysvrouwe des/
voirs(creven) willems nu zijnde den selve(n) willem(me) overleefde/
zij inde stad vand(er) so(m)men voirs(creven) van hondert rijders den/
voirs(creven) bruede(re)n ende sust(er) kinde(re)n sal moegen late(n) volgen/
deen derdendeel vander voirs(creven) haven behalve(n) huysraet/
ende dair mede los quijt ende vry sijn vander voirs(creven)/
so(m)men van hondert rijd(er)s te betalen(e) ende van desen/
tween sal de huysvrouwe des voirs(creven) willems den/
keuse hebben behalve(n) dat de voirs(creven) huysvrouwe/
voir uuyt tot hue(re)n p(ro)ffijte alleen(e) sal behouden alle/
de have die zij bijden voirs(creven) willem(me) gebracht heeft/
en(de) alle hue(re) cleede(re)n tot hue(re)n live behoiren(de) die inden/
voirs(creven) derdendeele niet begrepen noch voe(r) de voirs(creven)/
so(m)me niet geypothiceert noch verbonde(n) en sulle(n) sijn/
Des sulle(n) dair tegen den voirs(creven) matheeuse den sone/
oft sijne(n) erfgename(n) sijns gebrecken(en) volgen de cleede(re)n/
en(de) alle hernasch tot willems live behoiren(de) die oick int/
voirs(creven) derdel vander have(n) niet begrepe(n) noch oic voir de/
voirs(creven) so(m)me niet verobligeert en sulle(n) sijn eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-07-29 by Jos Jonckheer