SAL7783, Act: V°206.2 (413 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°206.2  
Act
Date: 1498-12-17

Transcription

2019-01-23 by Willy Stevens
Eene scheydinge ende deylinge gedaen en(de) gemaict/
zijnde tusschen goirde de bubbele(re) ter eenre merten(e) de/
bubbele(re) sijnen brueder ter ande(re) (christ)iane de longhe ende/
lijsbette(n) bubbeleers sijnder huysvrouwe(n) sust(er) der voirs(creven) gebruede(re)n/
wettige kinde(re)n mertens wijlen de bubbele(re) ter derder zijden/
vanden goeden rinte(n) ende pachten hen verstorve(n) nae/
de doot ende aflivicheyt desselfs wijlen mertens haers/
vaders te deylen(e)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-12 by Jos Jonckheer