SAL7783, Act: V°231.3-R°232.1 (460 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°231.3-R°232.1  
Act
Date: 1499-02-11

Transcription

2020-03-17 by Willy Stevens
It(em) arnt le(m)mens al(ia)s vlasmake(re) woenen(de) ten bossche/
bij leeuwe in p(rese)ntia heeft genomen en(de) bekint/
genome(n) te hebben(e) bu van hee(re)n janne vlas prieste(r)/
als p(ro)cur(eur) des p(re)laets sgodshuys van vlierbeke eene(n)/
hof dair huysen op plagen te stane geleg(en) ten/
bossche voirs(creven) metten bogarde cleynen hoefken/
dair een backhuys op te stane plach houden(de) tsamen/
omtrint drie dach(malen) It(em) noch drie zillen beempts/
dair bij geleg(en) gelijkerwijs barthelmeeus van/
meldert dat tot h(ier)toe gehouden heeft Te houden/
te hebben en(de) in hueringen te besitten van half
//
merte naistcomen(de) eene(n) termijn van drie ja(r)en/
lang due(re)nde deen nae dander sonder middel/
vervolgen(de) Te weten(e) dierste jair om ende voe(r)/
xiii ryns guld(en) te xx st(uvers) tstuck ende dander/
twee vervolgen(de) ja(r)en elcx jairs om xiiii r(yns) g(ulden)/
alle ja(r)e deen helicht dair af s(in)t jans(miss)[e] en(de) dander/
helicht te bamesse te betalen(e) den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] met cond(ici)[en] dat de voirs(creven)/
arnt ter stont sal doen maken een valveken/
soe dat niemant doe(r) de goede en drive It(em)/
de selve wyn sal de beempden wel en(de) loflijck/
ryolen ende de grechten ende straten ruymen/
ende vagen ende die soe houden sijne(n) termijn/
due(re)nde Ende alle dese vorweerden (et)c(etera) Cor(am) borch/
boechout febr(uarii) xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-26 by Jos Jonckheer