SAL7783, Act: V°232.1 (461 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°232.1  
Act
Date: 1499-02-13

Transcription

2020-03-17 by Willy Stevens
Allen (et)c(etera) dat katlijne diericx wed(uw)[e] peet(er)s wijlen/
gateliers cum tutore heeft geconst(itueer)[t] sonder/
wed(er)roepen hee(re)n denijse gateliers priest(er) hue(re)n/
wettigen sone om van hue(re)n wegen te vercoope(n)/
ende wettelijc te derven(e) alsulken twee ryns guld(en)/
erflijker rinten tsamen oft elken besunde(r) als de/
voirs(creven) katlijne heeft ende heffen(de) es Te weten(e) den/
eene(n) tot hooboken op huys ende hof wijle(n) toebehoiren(de)/
janne de moer aldair ende den ande(re)n bynne(n) a(n)twerpe(n)/
op eene beckerie geheete(n) de mane bij s(in)t jacops kerke/
aldair geleg(en) den coope(r) oft coop(er)s guedinge/
ende vesticheyt dair af te doene ende dair op/
behoirlijck te renu(n)cie(re)n ende verthijen de pe(n)ni(n)gen/
dair af tontfangen(e) ende quitan(cie) dair af te geven/
op dats behoeft et g(e)n(er)aliter in for(ma) meliori promitt(ens)/
ratu(m) Cor(am) borch crol febr(uarii) xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-26 by Jos Jonckheer