SAL7783, Act: V°235.2 (470 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°235.2  
Act
Date: 1499-02-15

Transcription

2020-03-20 by Willy Stevens
Tusschen henricke wijnricx geheete(n) wijns ende joese/
de hertoge aengaen(de) der so(m)men van xxxvi ryns guld(en) eens/
die hij eysschen(de) es vanden tijde dat jan pynnock natuerlijck/
bewint soude hebben gehadt van des hee(re)n van chantrain/
wegen vanden goeden van walsberghe dair aen hij bewesen/
was de xxxvi r(yns) g(ulden) jairlijcx te heffen(e) seggen(de) datmen/
hem dit tachter soude sijn vanden lesten ja(r)e sonder djair/
yerst te wete(n) te noemen Dair teg(en) joes als aenveerdere/
vanden goeden des voirs(creven) wijlen jans pynnocx bracht de/
rekeni(n)ge gepasseert ende betaelt vand(en) bewinde des/
voirs(creven) wijlen jans totten ja(r)e xciii toe incluys dair inne/
deselve henrick vand(en) xxxvi r(yns) g(ulden) betaelt was Ende/
als henrick die rekeni(n)ge gehoirt hadde ende hij dair op/
vertogen was heeft henrick geseet hem nairde(r) berade(n) hebben(de)/
ende dat hij eyschte betalinge vand(en) ja(r)e xciiii Es bij den/
rade vander stad d(air) op p(ar)tie(n) get(er)mineert en(de) uuytgesproken/
dat zij deze sake verstellen xiiii dagen bynne(n) den welken/
de voirs(creven) henrick sijn bescheet dienen(de) tot sijnen rechte/
sal moegen ondersueken ende hem alsdan fonde(re)n nae recht/
om dae(re)ntynden dair inne gedaen te wordden(e) soe men/
bevinden soude behoirende In consilio opidi febr(uarii)/
xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-26 by Jos Jonckheer