SAL7783, Act: V°236.3-R°237.1 (473 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°236.3-R°237.1  
Act
Date: 1499-02-16

Transcription

2020-03-20 by Willy Stevens
Aldair voir den raide vand(er) stad comen zijn goyart/
goutsmets als mo(m)boir lucien goutsmets sijnder nichten/
ter eenre ende henrick van gorop behuwede sone/
jans lauwers en(de) jacop witteman als p(ro)cur(eur) desselfs jans/
lauwers ter ande(r) zijden om deswille soe goyart voirs(creven)/
te kynne(n) gaf dat de voirs(creven) jan lauwers ond(er) tdecsel/
van sijnder poirterie(n) verworve(n) hadde seke(re) des(er) stad/
brieve(n) gescr(ev)[en] aenden scouth(eyt) van kempelant om/
costeloes en(de) schadeloes ontslag(en) te sijne uuyter hachte(n)/
d(air) inne hij ten versueke des voirs(creven) goyarts gestelt/
was voir tvoldoen van seke(re)n t(er)mi(n)atien en(de) uuytsprake(n)/
alh(ier) bij des(en) raide vand(er) stad tussche(n) hen geg(even)/
verswigen(de) dat zij alh(ier) d(air) af overlang in rechte/
gestaen hadden ende dat hij gehacht was voir/
tselve gewijsde ende de costen d(air)om gedaen/
alsoe dat te voe(re)n den selve(n) scouth(eyt) met ande(re)n ons(er)/
brieve(n) ten versueke desselfs goyarts gescreve(n) es geweest/
sustine(re)nde de voirs(creven) goirt dat hij gehacht soude blive(n)
//
totter tijt toe hij hem vande(n) voirs(creven) gewijsden ende/
den getaxeerden coste(n) soude hebben voldaen dair teg(en)/
de voirs(creven) behoude sone ende p(ro)cur(eur) des voirs(creven) poirt(er)s/
seyde(n) dat de voirs(creven) jan lauwers de geheele pe(n)ni(n)g(en)/
vand(er) voirs(creven) condempnatie(n) en(de) den getaxeerde(n) costen/
gestelt hadde ald(air) ond(er) wet tot behoef d(er) voirs(creven)/
lucien oft ande(re) rechts d(air) toe hebben(de) sustine(re)nde dair/
mede te gestane te voirde(r) want lucie noch eene(n)/
brued(er) gehadt hadde die buyte(n) lants getog(en) wa(r)e/
en(de) datme(n) niet en wist weder hij leven(de) oft doot wa(r)e/
d(air) teg(en) de voirs(creven) godevart replice(re)nde seyde/
al mochte die brued(er) noch leve(n) des neen soe wa(r)e/
nochtan d(er) voirs(creven) lucie(n) sculd(ich) te volgen de pe(n)ni(n)g(en)/
vand(er) helicht vand(er) voirs(creven) condempnatie(n) ende/
de geheele costen p(er)siste(re)nde alsoe in sijnd(er) (con)clusien/
Es bijden raide vand(er) stad get(er)mineert p(ar)tie(n) uuytgesproken/
ende vercleert dat zij bliven bij tghene des hier/
af te voe(re)n met ande(re)n voirbrieve(n) es gescreve(n) Te/
weten(e) dat de voirs(creven) jan lauwers der voirs(creven) lucien/
oft goyarde in hue(re)n name sal laten volgen de pe(n)ni(n)g(en)/
vander helicht vand(er) pri(n)cipaelder condempnatie(n) ende/
de geheele costen soe die alhier met rechte getaxeert/
hebbe(n) geweest ende dat voldaen zijnde dat hij/
alsdan uuyter hachten ontslagen sal wordden Ende/
aengaen(de) der ande(re) helicht vand(er) pri(n)cipaeld(er) (con)dempnatie(n)/
sullen de pe(n)ning(en) van dien bliven berusten(de) onder/
de wet dair onder die staen totter tijt toe dat de/
voirs(creven) godevairt sal hebbe(n) bewesen den rechte/
genoech sijnde dat hij dair voe(r) cautie ende/
borchtocht genoech ende sufficient zijnde gestelt zal/
hebben om die te moegen trecken In (con)silio/
opidi februarii xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-26 by Jos Jonckheer