SAL7783, Act: V°279.2 (550 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°279.2  
Act
Date: 1499-04-10

Transcription

2020-04-27 by Willy Stevens
Item de voirs(creven) jan yerpain en(de) gheert yerpain sijn/
neve met consente desselfs jans zijns ooms/
hebben den voirs(creven) brief van xxiiii st(uvers) erflijc/
metgaders oick twee ande(re) scepen(en) brieven/
van loeven(e) elken van xii st(uvers) erflijc bekint bij/
willem(me) borrema(n)s en(de) sijne(n) borgen vander daet/
ja(nua)[rii] xxvii xcvii overgeg(even) ja(n)nese nijs tot behoef/
van hem selven en(de) tot behoef van bruerder peeter/
yerpain om daer aen te verhalen alsulken/
xxiiii st(uvers) lijftochte(n) staen(de) ten live desselfs/
bruerder peeters en(de) joh(ann)es nijs als de selve/
brueder peeter en(de) joh(ann)es nijs hebben ende/
heffen(de) zijn opden voirs(creven) ja(n)ne yerpain en(de) wijle(n)/
joese sijne(n) brueder vader als hij leefde des/
voirs(creven) gheerts met scepen(en) brieve(n) van loeven(e)/
daer af gemaect vand(er) daet xiiii[c] lxxvii/
en(de) om jaerlijcx hue(re) betalinge daer aen te/
nemen(e) Qua(r)e (con)t(uleru)[nt] eodem iu(r)e Ende te/
dier meyni(n)gen sullen de selve brieve(n)/
onder wet blive(n) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-27 by Jos Jonckheer