SAL7783, Act: V°280.2-R°281.1 (554 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°280.2-R°281.1  
Act
Date: 1499-04-11

Transcription

2020-04-29 by Willy Stevens
Alsoe als ten vervolge h(er)mans yeven geleyt zijnde nae des(er)/
stad recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loeven(e) tot alle den goeden beyde have en(de) erve/
mychiels wijlen van bouler henricx van bouler sijns soens/
en(de) willems wijlen goten soe wair die geleg(en) zijn met/
brieven van des(er) stad gescreven es geweest aen alle officie(re)n
//
ende ernstelijck versocht alle d(er) voirs(creven) p(er)soenen goede(n)/
onder hen geleg(en) te leve(re)n den voirs(creven) geleydden oft/
den bringer onser brieve(n) in zijne(n) name ende den voirs(creven)/
henricke ende ja(n)ne goten oom vand(er) kinde(re)n des voirs(creven)/
wijlen willems dach van rechte te bescheyden(e) voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(e) In gevalle van oppositien op heden/
dienen(de) ald(air) niemant van hue(re)n weg(en) en comp(ar)eerde/
den voirs(creven) geleydden compare(re)nde ende trecht voirts/
versueken(de) soe hebben scepen(en) van loeven(e) ter maniss(en)/
smeyers gewesen met vo(n)nisse nae dien hen gebleken/
was bij cleerniss(en) laureys van valkenborch des(er) stad bode/
dat de stadhoude(r) te leefdale ende de diene(r) teversberge/
dexecutie vand(en) voirs(creven) brieve gedaen hadden en(de) p(ar)tien/
dachbesch(eydinge) nae inhoudt sbriefs datme(n) den geleydden/
vanden geleverden goeden houden sal inde macht van/
zijnen scepen(en) brieven soe verre alst noch voir scepen(en)/
comen is Cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-27 by Jos Jonckheer