SAL7783, Act: V°302.3-R°303.1 (596 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°302.3-R°303.1  
Act
Date: 1499-04-27

Transcription

2020-05-06 by Willy Stevens
Nae dien de voirs(creven) joes jacops met drie rasteme(n)ten/
behoirlijck nae des(er) stad recht gevolcht heeft
//
op eene(n) tabbart toebehoiren(de) jonch(e)r jorijse van/
traseigniz liggen(de) inde sterre en(de) dat voir/
seke(re) schult die de selve jonch(e)r jorijs den selve(n)/
joese sculdich was ende de conde hieraf behoirlijck/
doen doen met janne beerain vorste(r) in des(er) stad/
aldair op heden niema(n)t teg(ewoirdich) come(n) en is den/
voirs(creven) joese compare(re)nde ende trecht voirts versueken(de)/
Soe hebbe(n) scepen(en) van loeven(e) ter maniss(en) smeyers/
gewesen met vo(n)nisse hen yerst gebleke(n) zijnde/
de voirs(creven) drie rasteme(nten) en(de) conde behoirlijck/
bijden voirs(creven) ja(n)ne beerain gedaen te zijne dat de/
voirs(creven) joes sijne schult sculdich wa(r)e te verifice(re)n bij/
eede ende dairentynden recht dwelc deselve/
joes gedaen heeft en(de) heeft sijne schult geverificeert/
bij eede op xlvii st(uvers) sonder cost en(de) co(m)me(r)/
acht(er)volgen(de) den welken scep(enen) voirts gemaent/
gewesen hebben met vo(n)nisse dat de voirs(creven) joes/
der voirs(creven) tabbart sal moege(n) vercoope(n) en(de) ten hoochste(n)/
bringen en(de) sijne wettige schult d(air)aen verhalen/
Behalve(n) ofter yet overt dat hij dat wederkee(re)n/
sal en(de) ofter gebrect dat hij dat sal moege(n) verhale(n)/
met rechte in scampno aprilis xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer