SAL7783, Act: V°303.2-R°304.1 (598 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°303.2-R°304.1  
Act
Date: 1499-04-27

Transcription

2020-05-07 by Willy Stevens
Alsoe als ten vervolge des p(ro)cur(eur)s sgodshuys van everbode/
geleyt sijnde nae des(er) stad recht voir desselfs/
godshuys wettich gebreck uuyt crachte va(n) scepen(en)/
brieve(n) van loeven(e) tot alle den goeden beyde have/
en(de) erve henricx van bettenrode soe wair die/
geleg(en) zijn met brieve(n) van deser stad gescreve(n)/
es geweest aen alle offitie(re)n ende ernstelijck versocht/
alle desselfs henricx goede(n) te leve(re)n en(de) te doen volg(en)/
den voirs(creven) geleydden oft den bring(er) van ons(er) br(iev)[en]/
in zijne(n) name Ende den selve(n) henr(ick) en(de) meer/
ande(re) die vand(en) selve(n) goeden ond(er) hadden dach van/
rechte te bescheyden(e) op heden dienen(de) aldair/
deselve henr(ick) niet come(n) en is noch p(ro)cur(eur) van/
zijne(n) weg(en) den p(ro)cur(eur) des voirs(creven) godshuys/
compare(re)nde en(de) trecht voirts versueken(de) soe/
dat de scepen(en) gemaent gewesen hebbe(n) met vo(n)nisse
//
nae dien hen behoirlijck was gebleken bij cleernissen/
jans dridons bode van des(er) stad de executie van/
des(er) bijde(n) meye(r) van arschot en(de) woute(re)n vanden/
dijke vorste(r) van rotselair nae inhoudt sbriefs/
gedaen te zijne datme(n) den geleydden vand(en)/
gelev(er)den goede(n) soe v(er)re het aengaet den voirs(creven)/
henr(ick) van bettenrode houden sal inde macht/
van zijne(n) scep(enen) brieve(n) soe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen is behoudel(ijck) den rechte van ja(n)nese coels/
rintm(eeste)r des hee(re)n van rotselair in scampno eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer