SAL7783, Act: V°333.1 (641 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°333.1  
Act
Date: 1499-05-28

Transcription

2020-05-30 by Willy Stevens
Alsoe als ten vervolge reynchons spouron/
als p(ro)cur(eur)s wout(er)s lambrechts als geleydt/
zijnde nae den rechte van des(er) stadt uuyt/
crachte van scepen(en) brieven van loven(e)/
tot alle den goeden beyde have en(de) erve/
henricx wijlen du molin soe wair die/
gelegen sijn gescreven is geweest met/
brieven van des(er) stadt aen den meye(r)/
van arkene(n) oft zijne(n) stadhoude(r) alle de/
selve goede te leve(re)n ende te doen volge(n)/
den voirs(creven) geleydden oft den bring(er) der voirs(creven)/
brieven in zijne(n) name Ende ja(n)ne/
geutken he(n)ricke le chaudelon en(de) ja(m)mar/
suha oft zij hen d(air)tegen hadden willen/
oppone(re)n dach van rechte alhier te compare(re)n/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en)/
van loven(e) doen bescheyden ald(air) de voirs(creven) he(n)r(ick) en(de) ja(m)mar/
p(er)sone(n) nyet en sijn geco(m)pareert den/
voirs(creven) p(ro)cur(eur) ende tege(n) hem jan geutken/
sijn gec co(m)pare(re)nde en(de) den selve(n) p(ro)cur(eur)/
trecht vort v(er)sueken(de) soe hebben de/
scepen(en) van loven(e) yerst ae(n)gehoirt laureyse/
van valkeborch bode te voete van des(er) stadt/
die cleerde bij zijne(n) eede die hij ten ae(n)comen(e)/
van zijnd(er) officien gedaen hadde dat de/
voirs(creven) leveri(n)ge ende dachbescheydinge/
behoirlijck gedaen is datmen ter manissen/
smeyers gewesen met vo(n)nisse datmen/
den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden/
die houden(de) sijn de voirs(creven) he(n)rick ende/
ja(m)mar houden soude inde macht van/
zijne(n) scepen(en) brieve(n) soe v(er)re het noch/
voir hen scepen(en) comen wa(r)e in sca(m)pno/
Coram om(n)ib[(us)] dempt(is) pynnock crol/
maii xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer