SAL7783, Act: V°346.4-R°347.1 (667 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°346.4-R°347.1  
Act
Date: 1499-06-08

Transcription

2020-06-18 by Willy Stevens
Tusschen pete(re)n de ponte bedel als gemechticht/
vand(en) borsie(re)n der faculteyt van beyde de/
rechten geleydt sijnde naeder stadt recht/
voir dertich rinsch guld(en) erffelijker rinten/
met scepen(en) brieve(n) van loven(e) bevesticht/
tot alle den goeden beyde have en(de) erve/
ond(er) den ande(re)n anthonijs wijlen van/
wynghe ter eenre en(de) willem(me) van lele/
als p(ro)cur(eur) claes van wynghe sone des voirs(creven)/
anthonijs ter ande(r) zijden die de sake beg(er)t
//
ververscht te hebben(e) ov(er)mits dat die langhe/
gehange(n) hadde en(de) beg(er)de dae(re)ntynden/
d(air)op dach van berade acht dagen om sijne(n)/
guarra(n)t te waerscouwen en(de) alsdan tantw(er)d(en)/
soe sijne(n) raidt gedragen soude. D(air) tege(n) de/
voirs(creven) p(ro)cur(eur) der voirs(creven) faculteyt de contra(r)ie/
sustineerde seggen(de) dat zijne wed(er)p(ar)tie/
nyet anders en sochte soe hij tot meer stonde(n)/
geseet hadde dan dilay en(de) dat ov(er)mits/
dat dese sake voir des tegewoirdige wet/
meest deel gehandelt en(de) bedingt is/
geweest en(de) dat d(air)op bij des(er) selver wet/
des omtr(i)nt een half jair geleden met/
vo(n)nisse gewesen is dat claes sculdich soude/
sijn nairde(r) tantw(er)den(e) des hij hem gedroech/
totte(n) vo(n)nisse d(air)af ge(re)gistreert staen(de) in des(er)/
came(re)n xiii nove(m)bri lestleden Soe/
concludeerde hij dat hem de gelev(er)de goed(e)/
volge(n) souden en(de) met vo(n)nisse ae(n)gewese(n)/
wordden te vorde(r) want hij nu int pri(n)cipael/
niet vorde(r) en antwoirde dan hij te voe(re)n/
gedaen hadde Es gewesen met vo(n)nisse/
soe v(er)re de p(ro)cur(eur) des voirs(creven) claes nyet/
nairde(r) en antweerdt acht(er)volgen(de) den/
voirvo(n)nissen dat den geleydden de gelev(er)de/
goede volgen sullen tot zijne(n) wettige(n)/
gebreke behoef eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer