SAL7783, Act: V°358.2 (691 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°358.2  
Act
Date: 1499-06-13

Transcription

2020-06-15 by Willy Stevens
It(em) den dach van rechte die op heden gedie(n)t/
soude hebben inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) tusschen jannese/
heyms en(de) willem(me) van lele p(ro)cur(eur)/
willems bloems es uuytgestelt en(de)/
geco(n)tinueert tot van heden in drie weken/
naistc(omende) in sca(m)pno junii xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer