SAL7783, Act: V°53.4-R°54.1 (109 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°53.4-R°54.1  
Act
Date: 1499-01-16

Transcription

2016-04-30 by Willy Stevens
Tusschen anthonijse zedele(re) ter eender ende jouffr(ouwe) magriete(n)/
voelkens weduwe raes van baussele aengaen(de) der huyshue(re)n/
van twee jae(re)n die anthonis huer eysschen(de) was d(air) af/
de jouffr(ouwe) genoech bekint een jair in hueri(n)gen in zijn/
huys gewoent te hebben(e) des seyde zij dair op betaelt/
te hebben(e) xii ryns guld(en) eens ende de voirs(creven) anthonis/
en bekinde mair vi r(yns) g(ulden) ende aengaen(de) den ande(re)n jae(re)/
seyde de jouffr(ouwe) dat zij des coene wae(re) tot huer(er) eedt dat/
zij hem ten eynde vand(en) jae(re) seyde dat hue(r) huys ledich/
stont ende dat zij dair inne woude gaen woene(n) en(de)/
wist hem eene(n) prieste(r) die anthonis huys huere(n) woude
//
ende dat anthonis dair op seyde hij en woude sijn huys/
niet verhue(re)n ende dede huer dair inne blive(n) en(de) bracht/
selve oic dair inne van zijne(n) goede seggen(de) tot hue(r)/
want zij sijnder huysvrouwe(n) bijgestaen hadde inde haestige/
siecte het en soude dair op niet steken welken eedt/
anthonis haer overgaf Es dair op bijden raide vander/
stad get(er)mineert ende uuytgesproken dat aengaen(de)/
den eene(n) jae(r) de voirs(creven) jouffr(ouwe) sculd(ich) sal sijn anthonise/
vander huere(n) te contente(re)n behalve(n) dat dairaen cortten/
sal tghene des zij dair op ter goeder rekeni(n)gen betaelt/
heeft Ende aengaen(de) den ande(re)n jae(r) soe verre de/
jouffr(ouwe) den eedt doet soe [zij] dien gep(rese)nteert heeft dat/
zij dair af ongehouden sal sijn In (con)s(ili)[o] opidi ja(nua)[rii] xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-07-22 by Jos Jonckheer