SAL7783, Act: V°64.1 (131 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°64.1  
Act
Date: 1499-01-23

Transcription

2020-01-08 by Willy Stevens
It(em) herman yeven cleersnijde(r) in p(rese)ntia heeft gekint en(de)/
geleden dat h(er) zeger van ynckenvoirt secretar(is)/
eerwerdigen vaders in gode hee(re)n henricx van bynsvelt/
abdt des godshuys van s(in)t cornelijs tynden bove(n) aken/
hem inden name en(de) van wegen desselfs hee(re)n ende/
sijns convents met gereede(n) pe(n)ni(n)gen de quib(us) sat(is)/
volcomelijck gelost ende afgequete(n) heeft met volle(n) pachte/
alsulken tweelf ryns guld(en) erflijck te lx pl(a)c(ken) tstuck/
als jan cappart scouth(eit) m(ijn) hee(re)n des abdts van s(in)t/
cornelijs voirs(creven) tot cumptich peeter vander hoeven/
peet(er) vander hoeve(n) sijn sone ende merten vand(er) heyden/
xiii julii a(n)no xiiii[c] lxxxvii lestleden voir scepen(en) van/
loeven(e) bekint hebben den voirs(creven) h(er)ma(n)ne yeve(n) sculd(ich)/
te zijne Recognoscens (et)c(etera) quitan(ciam) d(i)c(t)as p(er)sonas/
in d(i)c(t)is l(itter)is no(m)i(n)at(is) d(omi)ni abbate(m) p(re)fatu(m) mo(na)steriu(m) et eoru(m) bona promitt(ens) non alloqui sed war(ans) p(ro)ut/
Cor(am) buetsele crol ja(nua)[rii] xxiii
ContributorsJos Jonckheer , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-07-22 by Jos Jonckheer