SAL7786, Act: R°156.5 (327 of 839)
Search Act
previous | next
Act R°156.5  
Act
Date: 1501-11-20

Transcription

2023-10-27 by Walter De Smet
Item de p(ro)cur(eur) henricx boone heeft dach van verantwerde(n)/
genome(n) ten naiste(n) dage va(n) rechte op daensprake die/
wout(er) vand(en) tymple te hemweerts gedaen heeft eisd(em)
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer