SAL7786, Act: R°46.2-V°46.1 (89 of 839)
Search Act
previous | next
Act R°46.2-V°46.1  
Act
Date: 1501-08-05

Transcription

2021-11-19 by Walter De Smet
Item vanden twiste die uuytgestaen heeft tusschen/
jehannen moeleslagers weduwe symoens wijlen/
symoens ter eenre zijden en(de) henricke carbeel/
smet ter ande(re) aengaen(de) eenre goten liggen(de) op/
derve der voirs(creven) weduwen lanx hue(re)n stalle/
inde scaelgie vander erve(n) des voirs(creven) henr(icken) en(de)/
ande(re)n pointen dair om zij clachtich vielen tegen/
malcande(re)n soe dat bijden borg(er)meest(er) en(de) ter/
ordinan(cien) vanden selven der stad gesworen(en)/
meesters opt selve erve geweest hebben en(de)/
dat gevisiteert wel en(de) int lange en(de) hebben/
hue(r) eendrechtige uuytsprake voir recht dair/
af gedaen inder manie(re)n navolgen(de) Inden/
yersten aengaen(de) der voirs(creven) goten es duytsprake/
soe verre henr(ick) aldair e(n)nige messie houden/
wilt dat hij sal sculdich zijn een(en) muer te maken(e)
//
op sijns selfs erve lanx der goten der voirs(creven)/
weduwen drie voeten hoeghe steens dicke/
zoe dat der weduwen noch huer(en) erve(n) dair/
bij gheen ongebruyck en gebue(re) It(em) en(de) aengaen(de)/
den muere van zijnen stalle daer den stijl/
op staet van zijnen stalle dat hij dien sculdich/
sal zijn af te doen(e) en(de) te stellen(e) vijf duyme(n)/
uuyt den mue(r) vand(er) voirs(creven) weduwen Ende/
aengaende der questien vanden gebroken(en) mue(r)/
aende staldoe(r) vand(er) selver weduwen es/
duytsprake want de meesters bevi(n)den dat den/
muer henricke toebehort dat henrick dien sal/
doen maken ende repare(re)n nae zijnen goetduncken(e)/
soe hij wilt beheymt zijn en(de) dien vijf duymen/
laten comen vanden mue(r) der selver weduwen/
soe verre het der selver weduwen belieft Ende/
want henr(ick) seggen wilt dat dien muer gebroken/
es bij toedoen(e) vand(er) voirs(creven) weduwen es duytsprake/
soe verre henrick dat bewijsen can den rechte/
genoech zijnde dat de weduwe dien selve sal moete(n)/
doen maken en(de) repare(re)n soet behoort Ende/
dese uutsprake hebben de voirs(creven) p(ar)tien gelooft te/
onderhouden(e) (et)c(etera) In for(ma) cor(am) buetsele baets aug(usti) v
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer