SAL7786, Act: V°10.2 (17 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°10.2  
Act
Date: 1501-06-30

Transcription

2021-05-08 by Walter De Smet
It(em) ter meerde(re) vestich(eit) den voirs(creven) executeu(r)en/
vand(en) voirs(creven) rinten te geschien(e) heeft de/
voirs(creven) cornel(is) den voirs(creven) pete(re)n vand(er) beken/
tot behoef vand(er) voirs(creven) executie(re)n pa(r)tsgewijse/
in handen gestelt met janne beeren vorste(r)/
ons genad(ichs) hee(re)n ind(er) stadt van loven(e)/
eene gulden ketene met eene(n)tseve(n)tich/
cleyne ronde schakelen ongesoudeert/
wegen(de) vijfthie(n) oncen seve(n) ende eene(n)/
halven yng(elsch)[e] soe de voirs(creven) peter bekinde/
te dier meyni(n)gen dat de voirs(creven) executeu(r)en/
dinhoudt der voirs(creven) brieven d(air)aen sulle(n)/
v(er)halen met v(er)coopen(en) der selver behalve(n)/
ofter overt dat sal de voirs(creven) peter moete(n)/
wed(er)geven Met cond(ici)[en] dat de voirs(creven)/
executeu(r)en opde voirs(creven) ketene sullen/
moete(n) hue(r) gebreck volgen soe v(er)re zij/
gebreck hadden sond(er) opden voirs(creven) cornel(is)/
oft op sijn goede te moge(n) volgen nyet/
tegenstaen(de) dat hij voir de voirs(creven) rinte/
v(er)bonden is Ende de voirs(creven) rinte bewese(n)/
oft afgeleet zijnde sond(er) de voirs(creven) ketene/
d(air)voe(r) geexecuteert wesen(de) sal de voirs(creven)/
peter den voirs(creven) cornel(is) de voirs(creven) ketene/
wed(er)geven dwelc hij alsoe geloeft heeft/
tamq(uam) ass(ecutu)[m] Eisdem
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer