SAL7786, Act: V°10.3-R°11.1 (18 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°10.3-R°11.1  
Act
Date: 1501-06-30

Transcription

2021-05-08 by Walter De Smet
It(em) jan van herzeele in p(rese)ntia heeft gekint/
en(de) geleden al eist dat de voirs(creven) cornel(is)
//
hem voir de voirs(creven) rinte heeft v(er)bonden/
dat hij dat heeft gedaen ter ernstig(en) beden/
ende beg(er)ten des voirs(creven) jans en(de) dat deselve/
jan de principale penni(n)gen d(air)af heeft/
o(n)tfangen ende heeft d(air)o(m)me de selve/
jan geloeft den voirs(creven) cornel(is) d(air)af costeloos/
en(de) schadeloos te houden(e) ende to(n)theffen(e)/
behalve(n) dat de voirs(creven) rinte bijd(en) voirs(creven)/
ja(n)ne oft van zijne(n) wege(n) afgeleet/
sijnde ende de voirs(creven) keten(en) d(air)voe(r)/
geexecuteert wesende oft den voirs(creven)/
welke ketene toebehoirt den voirs(creven)/
ja(n)ne soe de voirs(creven) cornel(is) bekinde/
en(de) met desselfs jans consente gestelt/
dat de voirs(creven) cornel(is) hem de selve/
ketene sal wed(er)geven Dwelc de/
selve cornel(is) [renu(n)c(ierende)?] alsoe geloeft heeft met/
cond(ici)[en] oic soe v(er)re de voirs(creven) jan/
gebreckelijc wae(r) int voldoen der voirs(creven)/
brieve(n) en(de) de voirs(creven) executeu(r)en wilde(n)/
volgen opde voirs(creven) ketene dat zij/
sullen gestaen doende alleenlijc/
de conde d(air)af doen den voirs(creven) cornel(is)/
dwelc de voirs(creven) jan bekint en(de) geco(n)senteert/
heeft Coram eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer