SAL7786, Act: V°105.3-R°106.1 (209 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°105.3-R°106.1  
Act
Date: 1501-01-002

Transcription

2022-11-03 by Walter De Smet
It(em) joos metsijs [messuyns] meest(er) werckman vand(en) smeden/
bynne(n) des(er) stadt ter eenre ende wout(er) van ermbegheem/
cousmake(r) ter ande(r) zijd(en) in p(rese)ntia [hebbe(n) gekint en(de) geled(en) dat zij] sijn mi(n)lijck bij tusschen spreken(en) van goeden manne(n) eenswordden/
en(de) veraccordeert [sijn] van huer(er) beyd(en) erve liggen(de)/
deen neve(n) dande(re) inde borchstrate tegen ov(er) den/
hasenwint des conditie(n) pointte(n) en(de) [erf]vorwerd(en)/
hiernae verclaert Inden ierste(n) dat de voirs(creven)/
wout(er) sal moege(n) metter hueringen die hij alsnu/
in handen heeft varen inden mu... [muer] des voirs(creven)/
joes en(de) aldair benemen tvie(re)ndeel van eender vinste(re)n/
staen(de) inde(n) muer desselfs joes mair en sal in egheen(en)/
toecoemen(de) tijden gheen licht des voirs(creven) joes staen(de) in/
sijne(n) muer meer moege(n) beneme(n) oft bety(m)me(re)n dan hij/
nu bety(m)mere sal bynne(n) vi weke(n) naistcomen(de) dan hij nu/
en heeft en(de) sulle(n) van nu voirtaen(en) den selve(n) muer/
soe verre de voirs(creven) wout(er) dien nu bety(m)mert ten/
gelijcke(n) costen houden ende ingevalle de selve wout(er)/
in toecomen(de) tijde beliefde te ty(m)me(re)n voe(r) ter straten/
weert zoe is vorweerde dat hij vae(re)n en(de) zijne/
balcken leggen sal moege(n) inde(n) muer desselfs joes/
ende zoe v(er)re hij dat doet zoe sulle(n) zij die(n) muer/
teuwege(n) dage(n) tot gelijcke(n) costen moete(n) houden/
It(em) sal de voirs(creven) wout(er) alsnu sculdich zijn te maken(e)/
de loeten(en) gooete goete tusschen huer(en) beyd(en) erve/
liggen(de) en(de) die te doene liggen(en) zoe v(er)re zijn(en) nyeuwe/
ty(m)meringe s gaen sal en(de) twat(er) d(air) af comen(de) laten valle(n)/
op wout(er)s erve ende van dan voirtane sulle(n) zij/
de selve goete half en(de) half houde(n) te weten(e) doude/
goete(n) en(de) de nyeuwe It(em) sal de(n) osydrup des/
voirs(creven) joes vand(en) nyeuwe(n) teuwege(n) dage ty(m)meringe(n)/
voirt van zijn(en) huyse totte(n) eynde uuyt valle(n)/
teuwege(n) dage(n) opde erve des voirs(creven) wout(er)s/
ende van d(air) inde dijle loepen It(em) soe verre/
de voirs(creven) wout(er) inden voirs(creven) muer ter strate(n) wert/
niet en ty(m)mert soe sal de voirs(creven) joes mette(n) selve(n)/
moege(n) zijne(n) wille doen yemants wed(er)seggen/
tegenstaen(de) Ende alle dese [erf]vorweerde(n) [en(de)] (con)d(icien) [en] preste(n)? gelufte(n)/
hebben p(ar)tien malcande(re)n gelooft voir hen en(de)/
hue(re)n naecomeli(n)gen p(ro)ut cor(am) buetsele bouchout/
octobr(is) ii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer