SAL7786, Act: V°108.2-R°109.1 (215 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°108.2-R°109.1  
Act
Date: 1501-01-005

Transcription

2022-11-19 by Walter De Smet
It(em) margriete yngelrams docht(er) wijle(n) henricx/
cu(m) tuto(r)e heeft opgedragen met rechter verthijeniss(en)/
drie r(ins) guld(en) te xx stuv(er)s tstuck iii pl(a)c(ken) p(ro) st(ufero)
//
van dien zesse gelijke ryns guld(en) erflijck rinte(n)/
vallen(de) jairlick den xxiii[en] dach in octobri/
die zij hadde en(de) heffen(de) was en(de) huer bij ja(n)ne de/
ponte(re) den xxiii[te(n)] dach in octobri a(nn)[o] xcv lestled(en)/
besedt waren aen ende op een ca(m)me geh(eten) den/
bendele(re)? geleg(en) inde dorpstrate metten ketelen/
cuypen brouvaten en(de) ande(re)n instrume(n)ten totter/
brouwerien behoiren(de) metten hove ende ande(re)n/
hue(re)n toebehoirt(en) tusschen de goede jans blanckart/
en(de) meest(er) robeerts virili It(em) noch op een hoechuys/
geleg(en) opden hoeck vander cleynstraten tegen/
over s(in)[te] barbele capelle mette(n) hove en(de) zijn(en)/
toebehoirten tussche(n) de goede anthonis van/
vechelen ende henricx vand(en) wijen Expo(s)ita/
impo(s)it(i) gorijs vand(en) vynne wille(m) vander/
dijlen jan de coste(re) ende wout(er) vand(en) wouwe(re)/
gesworen(en) vand(en) nyeuwe(n) cleermakers ambachte/
bynne(n) loeven(e) tot behoef van eender erfweeckmisse(n)/
tot eewig(en) dag(en) des vrijdachs op desselfs ambachts/
outair gedaen te wordden(e) in voldoenni(n)g(en) vand(en)/
utersten wille van lijsbette(n) wijle(n) vand(er) ghalen/
moeder d(er) voirs(creven) m(ar)griete(n) nae inhoud(en) vand(en)/
testame(n)te der selver wijle(n) huer moeder welke/
erfmisse de voirs(creven) gesworen(en) voir hem en(de)/
hue(re)n naeco(m)mers gesworen(en) ten tijde sijnde/
geloeft hebben te doen doen alsoe voirs(creven) is/
tot eewig(en) daig(en) met voerweerd(en) oft des ambachts/
outair naemaels getransfereert wordde en(de) elde(r)/
gestelt werdde dat alsdan ter plaetsen d(air) des/
ambachts outair gestelt sal wordden de selve/
messe gedaen sal wordden p(er) mo(nicionem) et sat(isfacere) p(ro)ut/
Cor(am) hermeys buetsele octobris v
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer