SAL7786, Act: V°152.3-R°153.1 (322 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°152.3-R°153.1  
Act
Date: 1501-11-18

Transcription

2023-10-23 by Walter De Smet
Villicus lovan(iensis) median(tibus) scab(inis) lovanien(sibus) adduxit d(omin)um/
joh(ann)em pynnock milite(m) ad omn(ia) et sing(u)la bo(n)a i(m)mo(bili)[a]/
et he(re)dita(r)ia alardi vand(er) eycken quocu(m)q(ue) no(m)i(n)e censea(ntur)/
ac ubicu(m)q(ue) locor(um) sit(a) consist(unt) pro c(er)t(is) r(e)cognitio(n)ib[(us)]/
et promiss(ionibus) conscript(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quaru(m)/
tenor sequit(ur) in hec verba It(em) alardt vander eycken
//
sone wijle(n) jans renu(n)c(ians) heeft geloeft he(r)en janne py(n)nock/
ridde(r) ter causen vand(en) scaerhoute van sesse boende(re)n/
bosch gelegen bij cortbeke overdijle te weten(e) voir elck/
boend(er) zoe verre als de mate strecken sal dwelc de/
voirs(creven) hee(re) jan sal moeten doen mete(n) op zijne(n) cost om/
en(de) voir thien r(ijnsche) g(ulden) te xx st(uvers) tstuck t(er)dendeel d(air) af te/
bamisse tderdeel te kers(miss)[e] en(de) tderdeel te paeschen/
al naistcomen(de) ende sal noch leve(re)n te paesschen/
naistcomen(de) drie duysent mutsaerts rijs quol(ibe)t ass(ecutu)m/
It(em) is conditie dat de voirs(creven) alaert op elck boend(er)/
sal laten sesse laete eycke(n) op datter zoe vele op/
elck boender zijn ende sal oic de oude laet eycken/
laten staen des sal hij moegen tru(n)cken alsoe verre/
als thasteel gegaen heeft It(em) dat thout sal moeten/
ten gewoenlike afgehoud(en) en(de) geruympt zijn Cor(am)/
h(er)meys baets oct(obris) xiii a(nn)[o] xv[c] p(ri)mo Et habuit q(ue)relas/
hiis int(er)fuerunt hermeys baets novembr(is) xviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer