SAL7786, Act: V°156.1 (328 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°156.1  
Act
Date: 1501-11-20

Transcription

2023-11-08 by Walter De Smet
Alsoe als ten vervolgen g(er)truyt va(n) vlaende(re)n geleyt zijnde/
nae des(er) stadt recht voir her wettich gebreck uut crachte/
va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(e) tot allen de goede(n) beyde/
have en(de) erve wault(er)s meys en(de) jan va(n) broicelle? geheet(en) bo(m)merie? zoe wair die gelegen zijn met brieve(n) va(n) des(er)/
stadt gescreve(n) es geweest aen(den) meye(re) va(n) wavere oft zijn(en)/
stadhouwe(re) en(de) ernstelic versocht alle de goede der/
selver p(er)soen(en) ond(er) hem gelegen te leve(re)n en(de) peyselic/
te doen volg(en) den voirs(creven) geleydde(n) ofte(n) bringe(r) sbriefs/
in hue(re)n name en(de) den selve(n) p(er)soen(en) dach [va(n) rechte] te doen besceyde(n)/
op heden dienen(de) voir meye(re) en(de) scepen(en) va(n) loeven(e) Ald(air)/
niema(n)t [va(n) hen] gecomp(ar)ee(r)t en es noch procur(eur) va(n) hue(re)n wegen/
den voirs(creven) geleydde(n) compare(re)nde en(de) recht voirts versueken(de)/
soe hebben de scepen(en) va(n) loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers/
gewes(en) met vo(n)nisse nae dien jan dridoens bode va(n) des(er)/
stadt gecleert heeft de leveringe en(de) executie van des(en)/
bijd(en) voirs(creven) meye(re) gedaen te zijne nae inhout sbriefs/
datme(n) den geleydde(n) vande(n) gelev(er)d(en) goede(n) houde(n)/
sal inde macht va(n) zijn(en) scepen(en) brieve(n) soe verre alst/
noch voir scepen(en) come(n) is In sca(m)pno nove(m)br(is) xx
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer