SAL7786, Act: V°156.2-R°157.1 (329 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°156.2-R°157.1  
Act
Date: 1501-11-20

Transcription

2023-11-08 by Walter De Smet
Alsoe als ten vervolgen engelberts egnoy rintmeest(er)s d(er)/
tafel des heylichs gheest va(n) s(in)te peet(er) te loeven(e) voir/
geleyt zijnde nae des(er) stadt recht voir zijn wettich/
gebreck uut crachte va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(e)/
tot allen de goeden beyden have en(de) erve jacops doems/
henricx crabbe en(de) laureys vand(en) broeke zoe wair/
die gelegen zijn met brieve(n) va(n) des(er) stadt gescreve(n)/
es geweest aen(de) meye(re) va(n) bierbeke oft zijn(en) stadthoude(re)/
en(de) ernstelic versocht alle de goede(n) der selver p(er)soen(en)/
ond(er) hem gelege(n) te leve(re)n en(de) peystlic te doen leggen/
volgen den voirs(creven) geleydd(en) oft te bringe(n) (et)c(etera) en(de) dach te/
besceyden(e) op heden dienen(de) voir meye(re) en(de) scepen(en) va(n) loeven(e)
//
Ald(air) niema(n)t va(n) hen gecomparee(r)t en is den voirs(creven)/
geleydde co(m)pare(r)ende en(de) trecht voirts versuecken(de)/
soe hebben de scepen(en) va(n) loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers/
gewesen met vo(n)nisse nae die(n) joes va(n) ov(er)beke meye(r)/
va(n) bierbeke voirscr(even) gecleert heeft met zijn ha(n)tteeke(n)/
de executie gedaen te zijne nae inhout sbriefs/
datme(n) den voirs(creven) geleydde(n) vand(en) gelev(er)d(en) goeden/
houde(n) sal inde macht van zijn(en) scepen(en) brieve(n) alsoe/
verre alst noch voir scepen(en) come(n) is In sca(m)pno eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer