SAL7826, Act: R°14.1 (10 of 760)
Search Act
previous | next
Act R°14.1  
Act
Date: 1541-07-04
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-10 by Ezra Van Herzeele
Item airt van diependale sone wijlen jans ende/
barbele peetermans sijn huysvrouwe hebben geloeft/
ind(ivisi)m peeteren moons tot behoeff van mijn hee(re)/
de meye(r) van loven(e) xxv carolus gulden te xx st(uvers)/
tstuck bynnen twee maenden naestcomen(de) te/
betalen tamq(uam) ass(ecutu)m ende dit voirde delicten/
ende mesusen bijden voirs(creven) airde teg(en) den heere eenichs(ins)/
geperpetreert tot des(en) daghe toe met oick de/
costen bijden heere in dien gedaen soe de voirs(creven)/
lieuten(ant) verclairde coram borch tymple julii iiii[a]
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2022-05-19 by Jos Jonckheer