SAL7833, Act: R°2.5-V°2.1 (2 of 730)
Search Act
previous | next
Act R°2.5-V°2.1  
Act
Date: 1548-06-27
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-20 by Jef Willemsens
Allen (et)c(etera) dat henrick van bree sone wijlen/
geerts geswoeren meester horologiemake(r) bynnen/
der stadt van loeven(e) heeft geconstitueert m(eester)[en]/
florijs(e) van hougairden sijn(en) swage(re) pensionarijs der/
stadt van amsterda(m)me om in zijn(en) name en(de)
//
van zijnen wegen te heffen en(de) tontfangen alsulcke/
schult als de gemeyne innegesete(nen) vanden hage/
in hollant hem tot seke(re) termijnen schuldich sijn/
te betalen(e) uuyt saken van eender horologien/
bijden voirs(creven) vanden hage tegen hem constituant/
gecocht achtervolgen(de) den bescheede daer aff/
wesen(de) de selve schult met rechte te v(er)volgen/
in dyen des noot zij quitan(cie) daer aff te geven(e)/
ende voirts meer alle ande(re) schulden in forma/
cum potestate substituen(di) Promitt(ens) rat(um) salvo/
calculo cor(am) boxhoiren moor junii xxvii
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2023-10-26 by Jos Jonckheer