SAL7835, Act: R°241.3-V°241.1 (748 of 1439)
Search Act
previous | next
Act R°241.3-V°241.1  
Act
Date: 1551-02-05
LanguageLatinum

Transcription

2021-05-05 by Transkribus Software
Allen (etcetera) dat heer jan van dunenvoerde/
canonick ende scholaster ind(en) dom tot uuijtrecht/
heeft geconstitueert sonder eenich wederroepen/
heeren adriaen van renesse domdeken tot/
uuijtrecht zijn(en) oem, ende jouffr(ouw)[e] hadewich/
van renesse wed(uw)[e] jans wijlen van dune(n)voert/
zijn moeder aut om in zijn(en) name, ende/
van zijn(en) wegen te vercoepen oft te beleenen/
alzulcke huysinge huijs met zijn(en) toebehoirten/
als hij liggen(de) heeft tot uuijtrecht inde/
emuniteijt vand(en) dom tegen over sinte mertens/
steghe daer de voers(creven) hadewich nu ter tijt/
inne woont de penn(ingen) daer aff comen(de) te/
quijtan(cie) van zijn(en) ontfange te geven(e),
//
den coopere oft beleende(r) daer inne te goeden/
met gelueften van genoech doen(e) en(de) warantscap/
daer aff te doen(e) Ende generalijck ende/
specialijck (etcetera) Promitten(s) irrevocabiliter rat(um)/
sub obligation(e) bonorum ratum coram coelen/
moor februarii quinta
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2020-04-08 by kristiaan magnus