SAL7835, Act: R°419.1-V°419.1 (1277 of 1439)
Search Act
previous | next
Act R°419.1-V°419.1  
Act
Date: 1551-05-30
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-12 by Transkribus Software
Item in presentia henricus drabbekiers filius/
quondam huberti in p(rese)ntia contulit de se/
et suis successoribus johanni van thienen filio/
quondam gerardi et margriete dincebroeck/
eius uxor domum unam seu ca(m)mam braxatoriam/
nu(n)cupatam hollandt cum cupis cacabis et suis/
p(er)tinen(tiis) universis ac transitu uno eunte versus/
diliam cum usu cloache ibid(em) stan(tis) sup(ra) diliam/
prout sita est extra biestportam sup(ra) conum/
vici dicti den corttenbruel inter dictum vicum/
ab una et bona johannis tijbe ab alia/
p(ar)t(ibus) hered(itari)e tenend(am) et possidend(am) sub iure/
prius videlicet triginta quinq(ue) studeris et/
una placca monasterio predicator(um) xxxv st(uferis)/
et una placca [vacat] huens xxxv st(uferis) et/
una placca anne vand(en) poele vi(½) sex cum/
dimidio florenos renen(si) johanni draije(re) johanni/
de draijere duobus florenis renen(sibus) egidio van(der)/
lijnden duobus florenis renen(sibus) hered(itarie) magistri/
theodrici quondam de costere novem stuferis/
in caponibus solidis et div(er)s(o) censu egidio abs(en)/
sexdecim stuferis monasterio de banco leprosor(um)/
totalis hered(itarii) cens(us) et redditus terminis/
debitis Et sub hiis satis obligan(do) et/
waras Et p(re)terea sub duodecim/
florenis caroli te xx st(uvers) monete d(omi)ni ducis brab(antie)/
pronu(n)c avaluate tstuck hered(itarii) redd(itus) singul(is)/
annis ad vigesimam nonam diem mens(is) maii/
p(er)solven(dis) et in cambio quite et libere [Et sub hiis sat(is) oblig(ando) et war(as) (etcetera)]/
Promitten(tes) insup(er) dicti co(n)iuges martinus/
dincebroeck filius wijberti et johannes vand(en)/
poele filius quond(am) gerardi ind(ivisi)m dictum hered(itarium)/
redd(itum) xii floren(orum) singulis a(n)nis ad terminu(m)/
prescript(um) bene et legaliter p(er)solvere et /
in ca(m)bio quite et libere uts(upra) quol(ibe)t ass(equutu)[m]/
Et casu quo pignora (etcetera) Et pot(erun)t red(imer)[e]/
q(ua)n(do) vol(uerint) una vel pluribus vicibus sed/
non minus q(uam) unum floren(um) exinde una vice/
et queml(ibe)t denar(ium) exin(de) med(iantibus) xviii d(enariis) (con)s(imilibu)s ac/
cum secund(um) rat(am) dequitation(is) Et quandocu(m)q(ue)
//
dictam dequitation(em) fieri continget in toto/
vel in p(ar)te tenebu(n)tur possessores dictor(um)/
bonor(um) solvere onus denar(iorum) d(i)c(t)or(um) pontpenn(ingen)/
Et p(ri)mi duo coram oliviers coelen/
maii penultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2020-04-08 by kristiaan magnus