SAL7835, Act: R°433.4-V°433.1 (1338 of 1439)
Search Act
previous | next
Act R°433.4-V°433.1  
Act
Date: 1551-06-12
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-28 by Transkribus Software
Item henricus wellens ende merten van vorst/
als momboeren van kijnderen gielijs van vorst/
bijd(en) raide der stadt van loeven(e) op heden
//
date van des(er) tot des naebescreven es geauctorizeert/
zijn(de) in p(rese)ntien hebben gekijnt ende geleden dat/
anthonijne sroovers aen hen mits eender sommen/
van penni(n)gen de quibus satis volcomelijcken gelost/
ende affgequeten heeft alzulcken rinsguld(en) erff(elijck)/
als peeter de boekere en(de) lijsbeth wellens/
zijn(e) huysvrouwe hadden met scepen(en) brieven van/
loeven(e) vander date xiiii[a] julii anno xv[c] xvii[o]/
aen en(de) op een(en) kelder geleden onder de laken/
halle waer aff de voers(creven) kijnderen dactie hadden/
uuijt crachte van(den) testamente des voers(creven) wijlen/
elizabeth Schelden(de) der zelver anthonijne/
en(de) huer goeden daer aff quijte P(ro)mitten(tes) non alloqui/
sed satis obligan(do) et submitten(do) erga quoscumq(ue)/
coram oliviers loenijs junii duodecima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2020-04-08 by kristiaan magnus