SAL7835, Act: R°440.1 (1364 of 1438)
Search Act
previous | next
Act R°440.1  
Act
Date: 1551-06-16
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-01 by Transkribus Software
Item in p(rese)ntia villici (etcetera) joncheer jan putoirs/
filius quondam thome et domicella margareta smolders/
zijn(e) huijsvrouwe hebben opgedragen met behoirl(ijcke)/
verthijdenisse vier carolus gulden(en) te xx st(uvers) stuck/
erfelijcke renten van en(de) uuijt den acht hondert/
achtste paert hem jonchee(re)n jan co(m)peteren(de)/
in den erfrente van vijffhondert ende vier carolus/
gulden(en) erfrenten vallen(de) prima aprilis octobris/
en(de) tprima aprilis die de selve joncheer jan/
en(de) zijn(e) mede plegeren hebben(de) zijn op de heerlich(eij)[t]/
van graven, wezele, buyte(n) berghe opt zoem,/
Exp(ositis) imp(ositus) aerde vinck sone wijlen aerdts/
per mo(nitionem) iure Et satis obligan(do) et submitten(do)/
coram oliviers tommen junii decima/
sexta
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2020-04-08 by kristiaan magnus