SAL7835, Act: V°239.2 (742 of 1439)
Search Act
previous | next
Act V°239.2  
Act
Date: 1551-02-04
LanguageLatinum

Transcription

2021-05-04 by Transkribus Software
Item pierre del chapelle woonen(de) tot bo(m)male/
ende meester reynier lemmens procureur/
ende ingeseten des(er) stadt obligan(do) et submitten(do)/
hebben geloeft indivisim lamberden danielis/
te restitueren alzulcke vier en(de) vijftich carolus/
guld(en) xv stuvers en xii (mi)t(en) eens die hij/
alhier onder weth meeste(r) lambrechten/
de monte als onder weth tot behoeff/
des voers(creven) pierra als voer zekere getaxeerde/
costen geset en(de) geconsigneert heeft Daer inne/
die voers(creven) lambrechts met vonnisse der/
scepen(en) van loeven(e) opd(en) lesten dach julii/
lestled(en) gecondempneert es geweest en(de)/
van welcken vonnisse die voers(creven) lambert/
heeft gereformeert midts noch xxiiii st(uvers)/
eens als voe(r) de costen van twee brieven/
tamq(uam) ass(equutu)[m] Ende dit zoe verre/
naemaels met vonnisse vand(er) raede van/
brabant vercleert wordt dat die voers(creven)/
pierra de voers(creven) costen tonrechte soude gehaven/
hebben en(de) de selve te moten restitueren/
Et primus obligan(do) et submitten(do) coram/
coelen moor februarii quarta
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2020-04-08 by kristiaan magnus