SAL7835, Act: V°255.3-V°258.1 (806 of 1439)
Search Act
previous | next
Act V°255.3-V°258.1  
Act
Date: 1551-02-21
LanguageLatinum

Transcription

2021-04-11 by Transkribus Software
Item in p(rese)ntia villici (etcetera) dictus d(omin)us/
et magister lambertus van(der) hae(r) pro se ipso/
et vigore certi procuratiorii per mariam/
van hougaerden et leonaerdum bartels eius/
maritum coram scabinis mechlinen(sibus)/
de data tertie diei mens(is) p(rese)ntis februarii/
passat(i) contulit de se et suis success(oribus)/
d(omi)no et mag(ist)ro adriano amerotio/
utriusq(ue) iur(is) licen(tiato) pro se et suis succ(essoribus)/
pro se et suis successoribus dictam curiam
//
cum domibus stabulis horreis curte et/
suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) ac bonis subscriptis/
prout sita sunt in weerde prope templum/
ibid(em) Primo videl(icet) cum una clausura/
terre retro dictam curiam continen(ti) tria/
iurnalia paulo plus vel minus inter eccl(es)ia(m)/
ibidem ab una et stratam ibid(em) ab alia p(ar)t(ibus)/
Item cum una petia terre continen(ti) quatuor/
bonnaria paulo inter menus de merdael ab/
una, liberor(um) vand(en) velde ab alia,/
andree de becke(re) a tertia et bona ludovici/
van bruystem a quarta p(ar)t(ibus), Item cum/
dimidio bonnario terre paulo inter bona/
mathie de beckere ab una, mense s(an)cti/
sp(irit)us de weerde p(re)dicto ab alia et mathie/
heijns a tertia p(ar)t(ibus) Item cum qui(n)q(ue)/
quartariis terre paulo sit(is) in eodem campo/
inter bona hered(um) johannis de rosmer ab/
una inter bona hered(um) johannis van rosmer/
ludovici van bruijstem ab alia et bartholomei/
zwijnnen a tertia p(ar)t(ibus) Item cum trib(us)/
iurnalibus terre paulo inter bona dicti/
ludovici ab una, et liberor(um) crabs ab/
alia p(ar)te Item cum uno dimidio iurnali/
terre paulo inter bona liberor(um) smeets/
a duabus et dicti ludovici a tertia/
p(ar)t(ibus), Item cum dimidio iurnali terre/
paulo inter bona mathie heijns ab/
una et liberor(um) smeets ab alia p(ar)t(ibus),/
Item cum dimidio iurnali terre paulo/
sit(o) in eod(em) campo circiter mericam/
ibid(em) Item cum uno iurnali terre/
paulo sit(o) in eod(em) campo inter bona/
sit(o) dicti mathie heyns ab una,/
mense s(an)cti spiritus de weerde p(re)dicto/
ab alia part(ibus) Item cum uno iurnali/
terre paulo inter bona ecclesie de
//
weerde predicto ab una et nemus de merdael/
ab alia p(ar)t(ibus) Item cum uno iurnali terre paulo/
inter dictum nemus ab una et johannis noots/
ab alia p(ar)t(ibus) Item cum quator iurnalibus/
terre paulo de et ex quinq(ue) iurnalibus/
inter bona mathie heijns ab una, et merica(m)/
ibidem ab alia p(ar)t(ibus) unde quintum iurnale/
spectans est ad magdalenam van rosmer/
Item cum uno iurniali terre paulo sit(o) in/
eodem inter campo inter bona dictorum/
liberor(um) smeets ab una, et bartholomei/
zwijnnen ab alia p(ar)t(ibus) Item cum dimidio/
bonnario prati paulo sit(o) inde lestict inter/
bona johannis hennens ab una et dicti/
mathie heijns ab alia p(ar)t(ibus) Item cum/
uno iurnali terre paulo sit(o) in p(re)dicto loco/
Item cum uno dimidio iurnali terre sit(o) in/
loco dicto claes schameije Item cum tribus/
iurnalibus et vigintiquinq(ue) virgis terre paulo/
sit(is) in loco dicto de nijeuwe hoeve inter/
bekam dictam de molebeke ab una, et/
viam dictam den molenwech ab alia, et dicti/
ludovici a tertia p(ar)t(ibus), Item cum viginti/
quinq(ue) virgis terre paulo sit(is) in loco d(i)c(t)o/
nedervelt ubi via transit inter bona d(i)c(t)or(um)/
liberor(um) smeets ab una, et dicti ludovici/
ab alia p(ar)t(ibus) Item cum dimidio iurnali/
terre paulo inter bona dicte mense sancti/
spiritus de weerde ab una, et monasterii/
de parcho d(omi)nor(um) ab alia p(ar)t(ibus), Item cum/
quinq(ue) quartariis terre paulo inter bona/
dicti monasterii ab una et liberor(um) smeets/
ab alia p(ar)t(ibus) Item cum uno iurnali terre paulo/
inter bona dicte mense ab una, et bona/
liberor(um) braeijen ab alia p(ar)t(ibus), Item cum/
dimidio bonnario terre paulo sit(o) prope locum/
dictum de kele inter locum dictum de toemaete/
ab una et mathie heijns ab alia, et barth(olomei)/
zwijnnen a tertia p(ar)t(ibus), Item cum uno iurnali
//
terre paulo sit(o) supra eumdem campum inter/
bona liberor(um) smeets ab una johannis van ophem/
ab alia, Item cum tribus quartariis terre paulo/
sit(is) sup(ra) eumd(em) locum inter bona ecclesie de/
rode ab una et katherine arts ab alia p(ar)t(ibus)/
Item cum duobus cum dimidio iurnalibus/
terre paulo sit(is) supra eumd(em) campum inter/
bona dicte mense ab una, et monasterii/
villarien(sis) ab alia p(ar)t(ibus) Item cum uno iurnali/
terre sit paulo sit(o) supra locum dictum/
couwenbornevelt inter bona liberor(um) smeets/
ab una et dicti ludovici ab alia p(ar)t(ibus)/
Item cum dimidio iurnali terre paulo inter/
bona dicti ludovici ab una et liberor(um) crabs/
ab alia p(ar)t(ibus) Item cum dimidio iurnali/
terre paulo sit(o) sup(ra) eumd(em) ca(m)pum/
inter bona dictorum liberor(um) crabs ab/
una, et nemus de merdael ab alia p(ar)t(ibus)/
Item cum uno iurnali terre paulo inter/
bona liberor(um) vand(en) velde ab una, et p(re)d(i)c(t)or(um)/
liberor(um) crabs ab alia p(ar)t(ibus) Item cum uno/
iurnali terre paulo inter dictum nemus/
de merdal ab una et bartholomei zwijnnen/
ab alia et tertia p(ar)t(ibus) Item cum tribus/
cum dimidio iurnalibus tam terre quam nemor(is)/
sit(is) sup(ra) eumd(em) campum locum in loco/
dicto her gielis hoecke inter dictum nemus/
de merdael a duabus et mathie heijns/
a tertia partibus Item cum dimidio iurnali/
terre paulo sit(o) in eodem campo inter bona/
liberor(um) de velde vand(en) velde ab una, et/
porta de velpe ab alia p(ar)t(ibus) Item cum/
dimidio bonnario terre sit(o) in eodem inter bona/
johannis noots ab una, et philippi de/
cleerck ab alia p(ar)t(ibus), Item cum uno iurnali/
terre sit(o) in eod(em) campo inter bona dicti/
mathie heijns ab una et porte de velpe
//
ab alia p(ar)t(ibus) Item cum tribus quartariis/
terre paulo sit(is) in eod(em) campo inter/
bona liberor(um) crabs ab una, et mathie/
heijns ab alia p(ar)t(ibus) Item dimidio iurnali/
terre sit(o) in eodem loco campo inter/
bona dicti mathie heijns ab una, et/
liberor(um) crabs ab alia p(ar)t(ibus) Item cum/
uno iurnali terre paulo sit(o) in eod(em)/
campo inter bona bartholomei zwijnnen/
ab una et liberor(um) smeets ab alia p(ar)t(ibus)/
Item cum dimidio iurnali terre paulo/
sit(o) in eodem campo inter bona lud(ovi)[ci]/
van buysten ab una et henrici van ophem/
ab alia p(ar)t(ibus) Item cum dimidio/
bonnario terre paulo sit(o) retro locum d(i)c(tu)m/
wouwenbeke inter bona johannis noots ab/
una et dicti ludovici ab alia p(ar)t(ibus) Item cum/
tribus bonnariis terre paulo prout sit(a) est/
in una clausura inter diliam ab una et septem/
bonnaria d(omi)ni ducis ab alia cum dimidio bo(n)nario/
paulo sit(is) ex regione pontis dilie inter eand(em)/
diliam inferius pontem ab una, et razonis/
vand(er) lijnden ab alia p(ar)t(ibus) Item cum dimidio/
bonnario prati paulo sit(o) ibid(em) in loco dicto/
bieseussel inter bona porte de velpe ab/
una, et bona d(omi)ni parcen(sis) ab alia partibus/
Item cum decem iurnalibus prati paulo sit(is)/
ibid(em) ultra diliam inter viam dictam schoenwech/
ab una septem bonnaria d(omi)ni ducis ab alia/
et hered(um) johannis rosmer a tertia part(ibus)/
Item cum uno bonnario prati paulo sit(o)/
ibid(em) inter pratum dictum den dijlbeempt ab/
una et diliam ibid(em) laben(tem) ab alia p(ar)t(ibus)/
Item cum uno iurnali prati paulo dicto/
dbijleerken inter bona mathie heijns a/
duabus et d(omi)ni p(ar)cen(sis) a tertia partibus/
ibide Item cum dimidio bonnario prati dicti/
springbeempts paulo sit(o) ibid(em) prope semitam
//
ibidem versus houberghe inter bona johannis/
de rillae(r) ab una et liberor(um) smeets ab alia p(ar)t(ibus)/
prout dicta omnia dicta bona ibid(em) in div(er)s(is)/
locis absq(ue) rep(re)hension(e) mensure sita sunt/
Hered(itarie) tenen(da) et possiden(da) sub iure prius videl(icet)/
sub censu d(omi)nor(um) ascenden(tium) in annuam solution(em) ad sex/
cum dimidio floren(os) renen(ses) et sex capon(es)/
Item sub quinq(ue) aureis denariis dictis rijders/
quolibet ad xxvi denar(ios) vigintisex stuferos/
estimato heredibus arnoldi zegers, singulis a(n)nis/
ad festum nativitatis (christ)i p(er)solven(dis) Item sub/
quatuordecim modiis et sex halstariis siliginis/
relicte jacobi quondam rogiers et suis sororibus/
ad festum andree p(er)solven(dis) redimen(dum) quolibet/
modio cum et median(tibus) quadraginta quinq(ue) floren(is)/
renen(sibus) Item sub sex florenis renen(sibus) dicte relicte/
ad nativitatem d(omi)ni p(er)solven(dis) redimen(dum) quolibet floreno/
cum xxiiii floren(is) Item sub quinq(ue) cum dimidio/
modiis siliginis johanni veldemans ad festum/
andree p(er)solven(dis) redimen(dum) quolibet cum/
xlv floren(is) renen(sibus) Item sub uno modio et/
duobus halstariis siliginis curato et eccl(es)ie/
de weerde sancti georgii p(re)dicti redimen(dum)/
s(im)il(ite)r simul cum quinquaginta octo floren(is)/
renen(sibus) et decem stuf(eris) Item sub triginta/
stuferis monasterio albar(um) d(omi)nar(um) et sancte/
barbare in opido lovanien(si) Item sub decem/
florenis renen(sibus) egidio goetkijnt ad xxviii[am]/
diem septembris p(er)solven(dis) redimen(dum) quolibet/
floreno cum octodecim florenis Item sub novem/
florenis renen(sibus) petro preijmans ad decimam/
diem decembris redimen(dum) quolibet floreno cum/
xviii florenis Item sub sedecim florenis ren(ensibus)/
henrico boschvercken Item sub undecim floren(is)/
renen(sibus) executoribus mag(ist)ri thielma(n)ni/
clerici redimen(dum) ducentis florenis Item/
et adhuc sub octodecim floren(is) et p undecim/
stuferis curato sancti jacobi lovanien(sis)/
totalis hered(itarii) census redditus et trecen(se)/

//
terminis debitis Et preterea sub triginta/
octo cum dimidio florenis caroli te xx/
st(uvers) monete avaluate tstuck hered(itar)[ii] redditus/
singulis a(n)nis videlicet quatuordecim/
cum dimidio exinde ad vigesimam diem me(n)s(is)/
februarii p(er)solven(dos) d(i)c(t)o d(omi)no et m(a)g(ist)ro/
lamberto vand(er) haer et reliquos/
viginti quatuor florenos exinde singulis/
a(n)nis ad xvii[a(m)] diem mens(is) novembr(is)/
p(er)solven(dos) collegio theologor(um) lovanien(sium)/
in prepositi strata pro quibus dictus d(omin)us/
lambertus p(er)sonaliter obligatus est/
dicto collegio Et sub hiis satis/
obligan(do) et submitten(do) ac renu(n)cian(do) (etcetera)/
et waras Promitten(s) insup(er) dictus/
d(omin)us et m(a)g(iste)r adrianus oblig(ando) submitten(do)/
ac renu(n)c(iando) utsup(ra) p(re)dictos hered(itarios) redd(itus)/
hodierno die supra p(re)dictis bonis co(n)stitutos/
ac etiam p(re)dictos xxviii(½) floren(os) singulis/
annis ad terminos p(re)scriptos bene et/
legaliter p(er)solvere, et eumd(em) d(omin)um et/
magistrum lambertum exinde indempnem/
tenere et relevare et in cambio,/
quite et libere quolibet assequutum/
Et casu quo pignora Et tantum Et/
poterit redimere q(ua)n(do) vol(uerit) v(ideli)c(te) quemlibet/
denar(ium) exinde median(tibus) octodecim floren(is) (con)s(imilibu)[s]/
ac cum Coram eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2020-04-08 by kristiaan magnus