SAL7835, Act: V°369.1 (1123 of 1438)
Search Act
previous | next
Act V°369.1  
Act
Date: 1551-04-25
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-26 by Transkribus Software
Item anthonijs debriedere sone wijlen claes/
woonen(de) tot overyssche opde moelen te/
bazele toebehoeren(de) janne garet de selve jan/
garet ende margriet rogiers zijn huysvr(ouw)[e]/
obligan(do) et submitten(do) hebben indivisim/
bekijnt schuldich te zijn(e) claese(n) vand(er) heyden/
tot behoeff van zijn kijnderen die hij heeft/
ende noch sal mogen hebben van bertha wevels/
zijnder tegewoirdege huysvrouwe twelff/
carolus guld(en) te xx st(uvers) munten ons heeren/
skeijsers lestwerven gemunt zijn(de) erffelijcke/
renten alle jaere opden vijf en(de) twintichsten dach/
der maendt van aprill te betaelen(e) et in cambio/
quite et libere quolibet assequutum Ad mo(nitionem) pignus/
valens Et tantum Met [sulcke] conditien dat zij de voers(creven)/
rente selen moegen lossen elcken penn(ing) daer aff met/
achtien(e) gelijcke penn(ingen) inder weerden voers(creven) ac cum/
Et p(ri)mus behoudel(ijck) den voirs(creven) claes zijn(en) voerheffen/
ende dispositie coram moor loenijs aprilis/
vigesima quinta
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2020-04-08 by kristiaan magnus