SAL7835, Act: V°431.3 (1331 of 1438)
Search Act
previous | next
Act V°431.3  
Act
Date: 1551-06-12
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-12 by Transkribus Software
Item willem ycx sone wijlen peeters hem/
affirmeren(de) oudt te zijn(e) meer dan xxv jaeren/
heeft gekent ende geleden dat jan de smet en(de)/
pauwel ycx als momboeren desselfs willems/
hem volcomel(ic) rekeni(nge) ende reliqua gedaen/
hebben vander administratien en(de) bewinde die/
zij mo(m)boeren van hem gehadt hebben tot des(er)/
dage toe Schelden(de) den zelven daer/
aff quijte Promitten(s) non alloqui sed/
satis obligan(do) et submitten(do) ac waras erga/
quoscu(m)q(ue) coram oliviers lynden/
junii duodecima
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2020-04-08 by kristiaan magnus