SAL7835, Act: V°436.2 (1352 of 1439)
Search Act
previous | next
Act V°436.2  
Act
Date: 1551-06-15
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-29 by Transkribus Software
Item in p(rese)ntia vill(ici) dicti coniuges sup(er)portave(ru)nt/
cum debita effestucatione domum et curtem cum s(uis)/
p(er)tinen(tiis) universis sit(as) in pellines quam ipsi iam actu/
ibidem inhabitant Exp(ositis) imp(ositi) dicti pyra et/
lambert per mo(nitionem) Et satis obligan(do) et submitten(do) (etcetera)/
Te dien ynde en(de) meyningen dat zoe verre zij/
pyra ende lambert namaels gepraempt/
werdd(en) voerde voers(creven) geluefte en(de) zij de voers(creven)/
penn(ingen) voer hen moesten betalen dat indien gevalle/
tzelve selen moegen verhalen aen(de) voers(creven) opgedragen/
goeden midts vercoopinge der zelver sonder e(n)nege/
ander recht voirderinge daer omme te dorven doen/
prout coram eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2020-04-08 by kristiaan magnus