SAL7835, Act: V°472.2-R°473.1 (1435 of 1438)
Search Act
previous | next
Act V°472.2-R°473.1  
Act
Date: 1550-01-002
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-03 by Transkribus Software
It(em) es noch tussche(n) de v(or)s(creven) deylders int v(er)thijen v(or)s(creven) v(er)clairt cond(ici)[e]/
en(de) vorw(er)de te wesen(e) die zij gelijckelijc selen drag(en) alle ri(n)den/
en(de) lasten soe wel reel als p(er)soneil dair met/
de voirs(creven) goede belast zijn tot noch toe v(er)schine(nde) en(de)/
tot kersmisse naestcomen(de) incluys te v(er)schijnen/
deser deylinge niet tegenstaen(de) Dies selen de/

//
selve kijnde(re)n gelijckelijc deylen alle pachten incomen/
en v(er)vallen tot noch toe v(er)schen(en) en(de) tot liechmesse/
naistco(mende) noch te v(er)scijnen en n(iet) lange(r) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-04-08 by kristiaan magnus