Register SAL7853

Browse by Act
Browse Transcriptions

Authors and Contributors
   Date of Publication:2012-01-09
   Last Update:2015-08-04
   Number of Folios:377
   Number of Images:782
   Indexed acts:0
   Transcribed acts:0
   Index pages:
   Notes:Schepen Cornelis van Grave werd vervangen door Arnde Willems. Schepen Jan Edelheere overleed op 2 oktober 1568.

   Aldermen Year:1568
   Index of Aldermen:
   • Jan vander Linden
   • Cornelis van Grave
   • Arnde Willems
   • Jan Edelheere
   • Jan van Liedekercken
   • Anthonis Berthijns
   • Jan Baerts
   • Roelant van Winde
   • Jan Roeloffs (Mayor)
   • Peeter van Kelffs (Mayor)