SAL7873, Act: R°1.1-V°1.1 (1 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°1.1-V°1.1  
Act
Date: 1596-06-28

Transcription

2019-07-01 by Dieter Cammaerts
Item jo(nker) raes van grave in p(rese)ntia heeft/
bekint en(de) bekint bij desen bij jouff(rouw)[e] anna van/
assche wed(uw)[e] wijlen m(eeste)r daniels de bruijne/
dochter wijlen daniels van asscha ende/
jouff(rouw)[e] barbara van schore gehuijsschen/
als zij leeffden midts eene somme van/
penn(inge) de quibus satis volcomelijck gelost/
ende gequeten te zijn een rente van/
xxviii rinsg(ulden) erffel(ijck) mette verloopen ter/
/ causen van dijen verschenen waer voer de/
voers(creven) daniel van assche ende jouffr(ouw)[e]/
barbara met schepen(en) brieven deser stadt/
in date januarii xiii a(nn)[o] xv[c] lxxix in/
media personel(ijck) verbonden staen aen lodewijck/
ende marie de wilde kinderen lodewijcx/
wijlen de wilde ende van marie imbrechts/
welcke voers(creven) rente den voers(creven) van grave/
voer schepen(en) deser stadt is getransporteert/
geweest bij de voers(creven) marie imbrechts/
voer haer tocht ende bij marie de wilde/
haer dochter ten bij zijn(e) jacques/
luenis haers mans cum suo in date/
xxvii januarii a(nn)[o] 1596 in media/
scheldende alzoe de voers(creven) jouffr(ouw)[e]/
anna van assche haeren erffven ende/
naecomelinghen volcomelijck quijte promitt(ens)/
nullatenus alloqui sed semper satis prout/
Coram griecken beringen junii xxviii/
1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-02-19 by The Administrator