SAL7873, Act: R°18.2-V°18.1 (19 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°18.2-V°18.1  
Act

Transcription

2019-07-03 by Dieter Cammaerts
Allen e(tcetera) dat janne glaumans nutertijt/
schepen(en) des(er) stadt in presentia e(tcetera)/
heeft geconstitueert specialijck heer/
sebastiaen de witte priestere ende/
deken der kercken van aerschot om in/
zijnen naeme en(de) van zijnen t weghen/
te maenen te eijschen op te beuren/
en(de) te ontfanghen alle en(de) iegewelcke/
zijn(en) goeden en(de) innecommen die hij/
aldaer inden quartiere van aerschot/
en(de) d(aer)omtrent jaer(lijx) heffende en(de)/
trecken(de) is quictantie en(de) acquijt van/
zijn(en) ontfanck te gheven D(aer)voe(r) oft noot zij/
/ te daeghen te panden en(de) arresten te doen/
legghen mede oijck deselve zijne goeden/
te v(er)hueren te verpachten en(de) t schaerhout/
van(den) bosschen te v(er)coopen en(de) ten hoochsten/
te brenghen en(de) general(ijck) en(de) specia(lijck) e(tcetera)/
Constitueren(de) voirts den selven heer/
sebastiaen procuratorem ad lites cum/
potestate substitue(n)di promitt(ens) rat(um)/
salvo calculo Coram duffle borcht/
julii xiii[a] 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus , Mi-Je Van Gils , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-02-19 by The Administrator