SAL7873, Act: R°44.2-V°44.1 (48 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°44.2-V°44.1  
Act
Date: 1596-08-07

Transcription

2018-11-29 by Dieter Cammaerts
Item de v(oer)s(creven) lijsbeth pelsens in p(resen)tia (et)c(etera)/
heeft bekent en(de) bekenden midts desen/
hoe dat de v(oer)s(creven) jouffr(ouwe) heijlwich heur/
ten dancke midts zekere le(tteren) van pen(ninghen)
//
de quibus satis bet(aelt) en(de) voldaen heeft van/
alzulcke pretentie heur eenichsints gecompet(eert)/
hebben(de) ter causen van(den) dienst die zij lijsbeth/
den v(oer)s(creven) landtsheeren en(de) ida pelsens heure/
sustere als dienstmaecht hadde gedaen en(de)/
d(aer)van de v(oer)s(creven) guill(aum)e derselver lijsbeth/
eenighe geloefte van recompens soude/
gedaen hebben van welcke hure oft/
recompens de v(oer)s(creven) lijsbeth allesins heur/
bekent als nu v(er)nuecht en(de) bet(aelt) te zijn/
Ontlasten(de) de ziele dess(elfs) landtsheeren/
en(de) allen ander v(er)cleren(de) haer te vreden te/
houden en(de) der v(oer)s(creven) wed(uw)[e] en(de) naercomelin(ghen)/
schelden(de) d(aer)aff quijte promittens non/
alloqui sed semper satis si quid minus/
oblig(ando) et submitt(endo) ac renuntian(do) Coram/
eisdem
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator