SAL7977, Act: R°196.1-R°196.2 (99 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°196.1-R°196.2  
Act
Date: 1727-12-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-02 by pieter-jan lahaye
Copije vande pontpenningen/
van vijff quittantien der inge-/
kochte goederen der cooperen/
hier naer volgende./
Ontfangen van(de) not(ari)s haelgoet de somme/
van negenenseventich gul(den)s seven stuijvers/
wisselgelt voor de pontpenningen van drije/
deelen van drije boinderen lants gelegen/
buijten de thiensche poorte op mennekens/
haeghe regenoten de loo jan cansmans,/
ende d erffgenaemen vanden heere gobbel-/
giers geevinceert wegens de fondatie/
santvoort ende het iers collegie ten laste/
vanden major muller weduwer wijlen vr(ouw)e/
franchoise briers met reserve van tochte/
ten behoeve vande vrouwe wed(uw)[e] jo(nke)r semetrius/
ferdinandus briers innegekocht voor een/
duijsent twee hondert vierentachentich/
gul(den)s wisselgelt boven derthien halsters ende/
een halff coren aen sijne ma(jestij)[ts] volgens/
conditien gehouden door den not(ari)s hoffmans/
opden 29 october 1726 gesien e(nde) gebleken/
actum 16[a] (decem)ber 1727 signatum g. f. van/
molle/
Is gebleken bij acte gepasseert voor den not(ari)s lenoire/
de date 28 april 1681 dat s(ieu)[r] semetrius delvaux dese/
drije bunderen onder andere goederen donatione inter vivos/
heeft gemaeckt aenden voors(chreve) briers ende verclaert den/
cooper desen incoop nijet te wesen geschiet voor eene doode/
handt signatum g. f. van molle
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer