SAL7977, Act: R°196.3-V°196.2 (100 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°196.3-V°196.2  
Act
Date: 1727-12-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-02 by pieter-jan lahaye
Ontfangen van s(ieu)[r] gaspar colibrant acht/
gul(den)s acht stuijvers wisselgelt voor de pontpe(nningen)/
van drije deelen in een huijs gestaen op die
//
craecke straet genoempt den clijnen schupstoel/
reg(enot)en den candelaer, geevinceert wegens de fonda(ti)e/
santvoort ende het iers collegie ten laste van(de)/
major muller weduwer wijlen vr(ouw)e franchoise briers/
met reserve van(de) tochte ten behoeve van(de) vr(ouw)e wed(uw)[e]/
semetrius ferdinandus briers ende innegekocht voor/
hondert achtentsestich gul(den)s wisselgelt volgens con-/
ditie gehouden door den clerck hoffmans opden 29 (octo)ber/
1726 gesien e(nde) gebleken actum 13 (decem)ber 1727 signatum/
g. f. van molle/
Is gebleken bij acte gepasseert voor den not(ari)s lenoir/
in date 28 april 1681 dat s(ieu)[r] semetrius delvaux dit/
huijs onder andere goederen donatione inter vivos/
heeft gemaeckt aen(de) voors(chreve) briers, ende verclaert/
den cooper desen incoop nijet te wesen geschiet voor/
een doode handt signatum g. f. van molle 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer