SAL7977, Act: R°197.2-V°197.1 (102 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°197.2-V°197.1  
Act
Date: 1727-12-15
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-02 by pieter-jan lahaye
Ontfanghen van jo(nker) carel de hercken-/
rode sesenviertich guldens eenen stuijver/
wisselgelt voor de pontpenningen van drije/
deelen in een huijs gestaen in sinte barbara/
straete regenoten den loop des werelts ge-/
evinceert ten laste van major muller weduwer/
wijlen vr(ouw)e franchoise briers met reserve/
vande tochte ten behoeve vande vr(ouw)e wed(uw)[e]/
van jo(nke)[r] semetrius ferdinandus briers inne-/
gekocht voor negen hondert derthien gul(den)s/
wisselgelt boven acht stuijvers aen het/
clooster van vrouw(en) perck volgens conditie/
gehouden voor den clerck hoffmans/
opden negenentwintichste octobris/
seventhien hondert sessentwintich actum/
x[e] (decem)ber 1727 e(nde) was onderteeckent g(uillelmus) f(ranciscus) van molle 1727/
Is gebleken bij acte gepasseert voor den/
notaris lenoire in date xxviii aprilis/
1681 dat s(ieu)[r] semetrius delvaulx dit huijs/
onder andere goederen donatione inter vivos/
heeft gemaeckt ae(nde) voorschreven briers/
ende verclaert den cooper desen incoop/
nijet te wesen geschiet voor eene doode
//
handt ende was onderteeckent g(uillielmus) f(ranciscus)/
van molle 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer