SAL7977, Act: R°403.2 (224 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°403.2  
Act
Date: 1728-05-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-19 by pieter-jan lahaye
In de teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen/
jacobus fagot gebortigh van sart le chateaux/
den welcken is geworden binnen poirter, ende/
borgher deser stadt [beneffens desselffs sone joannes bernardus] opden last van ten tijde van/
twee achtervolghende jaeren, ende drij maenden/
te alimenteren gratis een vondelinck kindt deser/
stadt bij mijne heeren te designeren opden voet gelijck/
die gemijnelijck worden uijtbesteedt, faute van/
dyen dat hij [e(nde) desselffs sone] ipso facto vervallen sal wesen van/
het selve poirterschap, ende mits betalende boven/
dyen aen de rentmeesters deser stadt sesse guldens/
voor eenen branteemer, ende doende tot dyen den/
eedt daer toe staende in conformitijt van de reso-/
lutie magistrael de dathe 10 maii 1728 onderteeckent/
p. van(den) broeck ende heefft alvolghens ghedaen den eedt/
in handen des voors(chreve) heere mijers, ende betaelt sesse/
guldens aen den rentm(eeste)r e. de bruijn volghens/
quittantie de dathe 26 maii 1728 alhier gesien/
coram jo(nke)[r] albert francois van winghe, ende/
heer, ende m(eeste)r hiacintus jacobus schouten/
licentiaet in beyde de rechten hac 26 maii/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer