SAL7977, Act: R°48.2-R°49.1 (24 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°48.2-R°49.1  
Act
Date: 1727-08-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-30 by pieter-jan lahaye
[t'dobbel hab(ente) z(igillum) deb(itum)] Inde tegenwoordigheijt der heeren/
schepenen van loven naergenoemt/
gestaen s(ieu)[r] rombaut davidts/
notaris et(ce)t(er)[a] den welcken hem/
heeft gestelt borge e(nde) cautionaris
//
als principael, voor allen die/
penningen die sijn geconsigneert/
ter griffie deser stadt van we-/
gens s(ieu)[r] adriaen servaes als/
cooper van het roodthuijs boven/
aerschot ter somme van sesse/
hondert guldens wissel gelt, sal/
comen te lichten den eerw(eerdige)/
heere geldolphus josephus michiels/
als curateur van vrouwe/
joanna smits wed(uw)[e] van wijlen/
den greffier coulants uijt crachte/
van v(an) e(en) app(oi)nt(ement)[e] gemargeert op/
den requeste de date 5 augustii/
1727 ten welcken eijnde heeft/
den voors(chreve) eerw(eerdige) heere michiels/
geloeft den voors(chreve) sijnen cautio-/
naris altijt costeloos e(nde) schadeloos/
ingevalle van(de) voors(chreve) appo(intemen)te/
wirde gereformeert, e(nde) geretrac-/
teert in den souve(rijnen) raede van/
brabant, te sullen indemneren onder/
obligatie, submissie e(nde) renuntiatie/
in forma coram heer e(nde) m(eeste)[r]
//
hiacinthus jacobus schouten e(nde)/
s(ieu)[r] joannes van arenbergh/
schepenen hac 5 augustii 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer