SAL7977, Act: V°196.3-R°197.1 (101 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°196.3-R°197.1  
Act
Date: 1727-12-09
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-02 by pieter-jan lahaye
Ontfangen van jouff(rouw)[e] catarina rega/
de somme van vierenviertich guldens/
eenen stuijver wisselgelt voor de pontpe(nningen) van/
een huijs gestaen opde oude merckt genoemt/
den soeten naem regenoten den paus, voor drije/
deelen geevinceert wegens de fondatie sant-/
voort ende het iersch collegie ten laste/
vanden major muller weduwe wijlen/
vrouwe franchoise briers volgens conditie/
gehouden door den clercq hoffmans opden/
xxix october 1726 gesien ende gebleken sijnde/
het vierendeel vercregen tegens vr(ouw)e catarina/
lenure wed(uw)e wijlen jo(nke)r semetrius ferdinandus briers/
volgens acte gepasseert voor den not(ari)s everaerts/
opden 6 (decem)ber 1727 gesien e(nde) gebleken t'samen/
gekocht voor de somme van acht hondert gul(den)s/
wisselgelt boven drije gul(den)s jaerlijckx soo aende/
p(aters) predicheeren p(aters) augustijnen als cappellaenen/
van sinte peeters met reserve van tochte/
ten behoeve van(de) voors(chreve) wed(uwe) briers act(um) 3 (novem)ber/
1727 du(m) act(um) g. f. van molle/

//
Is gebleken bij acte gepasseert voor den not(ari)s lenoir/
in date 28 april 1681 dat s(ieu)r semetrius delvaulx/
dit huijs onder andere goederen donatione/
inter vivos heeft gemaeckt aen(de) boudryes/
briers ende verclaert die coopersse desen/
incoop nyet te wesen geschiet voor eene doode/
handt et erat signatum g. f. van molle/
1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer