SAL7977, Act: V°398.2 (216 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°398.2  
Act
Date: 1728-05-19
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-18 by pieter-jan lahaye
In de teghenwoordighijt des heere mijers,/
ende schepenen van loven naergenoempt gestaen/
franciscus timmermans gebortigh van meensel/
den welcken is geworden binnen poirter, ende borgher/
deser stadt op den last van ten tijde van twee achter-/
volghende jaeren te alimenteren gratis een vonde-/
linck kindt deser stadt bij mijne heeren te designeren/
op den voet gelijck die gemijnelijck worden uijt-/
besteedt, faute van dijen dat hij ipso facto ver-/
vallen sal wesen van het selve poirterschap, ende/
mits betalende boven dijen aen de rentm(eeste)rs deser stadt/
sesse guldens voor eenen brant eemer, ende doende/
tot dijen den eedt daertoe staende in conformitijt van/
de resolutie magistrael de dathe 10 maii 1728 onder-/
teeckent p. van(den) broeck, ende heefft alvolghens/
ghedaen den eedt in handen des voors(chreve) heere mijers/
ende betaelt sesse guldens aen den rentm(eeste)r e de bruijn/
volghens quittantie de dathe 19 maii 1728 alhier/
gesien coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode heere/
van roost e(tcetera) ende s(ieu)[r] cornelis berses hac 19 maii/
1728 p keyaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer