SAL7977, Act: V°399.2 (219 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°399.2  
Act
Date: 1728-05-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-17 by pieter-jan lahaye
Inde tegenwoordicheijdt des here meyers e(nde)/
schepenen v(an) loven naergenoempt gestaen jan/
vrancx geboortich van lovenjoul den welcken/
is geworden binnen poirter ende borgher deser/
stadt ende tot het selve poirterschap sijn bij/
mijne heeren geadmitteert sijne drye sonen, jacobus/
joannes, ende petrus op conditie van te betaelen/
ten behoeve deser stadt in handen van(de) rentm(eeste)rs/
de somme van vijfftich g(u)l(den)s ofte wel opden last/
van [ten tijde] twee achtervolge(nde) jaeren e(nde) sesse maenden/
te alimenteren gratis een vondelinck kint/
deser stadt bij mijne heeren te designeren/
opden voet gelijck die gemijnelijck worden/
uuijt besteedt faulte van dijen dat sij ipso facto/
vervallen sullen wesen van het voors(chreve) poirterschap/
ende mits betaelende boven dijen ae(nde) rentm(eeste)rs deser/
stadt sesse gul(den)s voor eenen brant eemer ende doende ten/
dyen den eedt daer toe stae(nde) in conformiteijdt van dese/
bovenstae(nde) resolutie magistrael [metten last daer bij uuijt gedruckt] de date 20 maii 1728/
ondert(eeckent) p. van(den) broeck heeft gedaen den eedt in handen/
van(de) heere meyer deser stadt ende de bovenstae(nde) sesse gul(den)s/
voor eenen brandt eemer betaelt aende voors(chreve) rentm(eeste)r/
volgens quittantie de date xx maii 1728 onderteeckent/
e de bruijn in originalibus alhier gesien e(nde) gebleken/
coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer