SAL7977, Act: V°404.2-R°405.1 (226 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°404.2-R°405.1  
Act
Date: 1728-05-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-21 by pieter-jan lahaye
In de teghenwoordighijt des heere mijers/
ende schepenen van loven naergenoempt gestaen/
coenrardus alardo gebortigh van loven den welcken
//
is geworden binnen poirter, ende borgher deser stadt/
op den last van ten tijde van een jaer te alimenteren/
gratis een vondelinck kindt deser stadt bij mijne heeren/
te designeren op den voet gelijck die gemijnelijck worden/
uijtbesteedt, faute van dijen dat hij ipso facto vervallen/
sal wesen van het voor(schreve) poirterschap, ende mits betae-/
lende boven dyen aen de rentmeesters deser stadt sesse/
guldens voor eenen branteemer, ende doende tot dyen/
den eedt daer toe staende in conformitijt van de resolutie/
magistrael de dathe 10 maii 1728 onderteeckent p./
van(den) broeck, ende heefft alvolghens ghedaen den eedt/
in handen des voors(chreve) heere mijers, ende betaelt sesse guldens/
aen den rentm(eeste)r p. joris volghens quittantie de dathe/
26 maii 1728 alhier gesien coram jo(nker) albert francois/
van wingh(e), ende heer, ende m(eeste)r hiacintus jacobus/
schouten licentiaet in beyde de rechten hac 26 maii 1728/
t. van besten/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer